Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2021 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

wprowadzone zostaną ograniczenia w funkcjonowaniu naszych obiektów.

Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych

na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie,

będzie dopuszczalna wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub dla zawodników pobierających stypendium sportowe,

lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej,

lub paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej.

Wszystkie wydarzenia i zajęcia odbywać się będą bez udziału publiczności.