Boiska i kort dostępne

Od 5 maja udostępniona została część obiektów naszego Ośrodka. Aktualnie korzystać można z Orlika, boisk do siatkówki plażowej, kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej i skate parku. Pod koniec miesiąca planowane jest otwarcie wypożyczalni sprzętu wodnego.

Aby móc wejść na udostępnione obiekty konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem 52 30 20 705. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem na otwartych boiskach przebywać mogą grupy zorganizowane liczące maksymalnie 6 osób plus trener (osoba prowadząca zajęcia). W przypadku kortu tenisowego limit ten wynosi 4 osoby plus trener (osoba prowadząca zajęcia).

Dla klientów zamknięte pozostają boiska trawiaste żnińskiego stadionu z uwagi na prowadzone prace konserwacyjne.

Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na trybunach stadionu, terenach wokół boisk oraz wjazdu na stadionowy parking pojazdami. Do dyspozycji osób korzystających z pojazdów pozostają parkingi przy ul. Gnieźnieńskiej i ul. Sportowej.

Na czas pandemii COVID-19 opracowany został również tymczasowy regulamin korzystania z obiektów MOS-u, który w całości publikujemy poniżej:

Regulamin korzystania
ze Stadionu Miejskiego
im. Michała Joachimowskiego w Żninie
w okresie pandemii koronawirusa COVID-19
od dnia 4 maja 2020 r. do odwołania

Każda osoba korzystająca ze Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

1. Administratorem Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie jest Miejski Ośrodek Sportu w Żninie.

2. Stadion Miejski w Żninie – boisko treningowe, boisko główne z bieżnią, boisko Orlik oraz boisko do siatkówki będą udostępniane w godzinach:
• od poniedziałku do piątku: 8:00 – 20:30
• sobota, niedziela: 8:00 – 19:00

3. Z każdego boiska korzystać mogą wyłącznie zorganizowane grupy szkoleniowe – maksymalnie 6 osób na boisku. Do grupy szkoleniowej 6 osób nie wlicza się trenera i pracowników MOS. Z bieżni lekkoatletycznej korzystać mogą wyłącznie grupy zorganizowane – maksymalnie 6 osób na bieżni. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z bieżni tylko pod opieką osoby dorosłej, która wliczana jest do grupy 6 osób. Do grupy 6 osób nie wlicza się trenera (dla grup szkoleniowych) i pracowników MOS. Bieżnia lekkoatletyczna jest integralną częścią boiska głównego.

4. Korzystanie ze stadionu Miejskiego w Żninie wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr 52 30 20 705. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę. Rezerwacja zostaje anulowana jeśli grupa nie potwierdzi obecności na miejscu w wyznaczonym czasie. Czas każdej rezerwacji jest automatycznie skrócony o 15 minut – na potrzeby zejścia grupy z boiska i zachowania należytej przerwy pomiędzy grupami.

5. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z jednego węzła sanitarnego WC, który znajduje się w kompleksie boisk Orlik w Żninie. Obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców.

6. Za rzeczy pozostawione na terenie stadionu Miejskiego w Żninie administrator nie odpowiada.

7. Warunkiem korzystania ze stadionu Miejskiego w Żninie jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

8. Korzystający z obiektu mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego.

9. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:
• korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji,
• podczas korzystania z boisk i pozostałej części obiektu obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry,
• na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa – nie dotyczy osób przebywających na płycie boiska i bieżni

11. Parking na terenie Stadionu pozostaje wyłączony dla klientów.

12. Użytkownicy korzystają ze stadionu Miejskiego w Żninie na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.

13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do poleceń pracowników MOS.

14. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią COVID 19 administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.

15. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.