Historia

Miejski Ośrodek Sportu w Żninie został powołany jako zakład budżetowy przez Radę Miejską z dniem 1 marca 1995 r. Z dniem 1 marca 1999 r. został przekształcony w jednostkę budżetową.

            Pierwszą siedzibą Miejskiego Ośrodka Sportu była Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Fabrycznej 11.  W skład Ośrodka wchodził również Stadion Miejski przy ul. Gnieźnieńskiej 7. Wcześniej obiektami tymi zarządzał Urząd Miejski w Żninie.

            Władze Gminy 24 kwietnia  1996 r.  przekazały Ośrodkowi obiekt przy ul. Szkolnej 18. Wcześniej obiekt należał do Ośrodka Sportu i Rekreacji, a po jego likwidacji przekazany został Młodzieżowemu Domowi Kultury, następnie przekształconemu w Ośrodek Edukacji Teatralnej „Albert”. Po kapitalnym remoncie przeniesiono do niego siedziby Ośrodka oraz utworzono w nim centrum odnowy biologicznej i noclegownię na ok. 50 miejsc. W tym samym czasie został przekazany Ośrodkowi również kort tenisowy przy ul. Szkolnej.

            W roku 2006 rozpoczęto budowę nowego budynku socjalnego na Stadionie Miejskim. Po jego ukończeniu w lutym 2008 roku została tu przeniesiona siedziba Ośrodka. Dzięki poszerzaniu bazy o nowy budynek na terenie Stadionu Miejskiego, w ofercie znalazły się także ćwiczenia relaksacyjne, aerobik, step aerobik, taniec nowoczesny dla dziewcząt w wieku 8-15 lat, bogato wyposażona siłownia fitness oraz sauna.

            W 2009 roku Ośrodek wzbogacił się o skate park, natomiast w 2010 roku oddano do eksploatacji kompleks sportowy „Moje boisko – Orlik 2012”.

Miejski Ośrodek Sportu realizuje zadania własne Gminy Żnin w zakresie kultury fizycznej poprzez:

  • zagospodarowanie i prawidłowe eksploatowanie obiektów sportowych stanowiących własność gminy,
  • organizację, obsługę i zabezpieczenie imprez sportowych, kulturalno–oświatowych, rozrywkowych itp.

 

Od 1995 roku Ośrodek jest organizatorem i współorganizatorem międzynarodowych zawodów motorowodnych, turniejów siatkówki plażowej o „Grand Prix Żnina”, rozgrywek szachowych na szczeblu wojewódzkim i krajowym, turniejów tenisa stołowego i ziemnego, Ligi Piłki Halowej MOS (w tym odrębnej grupy weteranów, tzw. old boys), Piłkarskiej Ligi Orlika (trzy grupy wiekowe), Żnińskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, zawodów siłaczy i otwartych mistrzostw Żnina w nordic walking.

            Celem istnienia Ośrodka jest zapewnienie ogółowi mieszkańców Gminy Żnin możliwości uczestniczenia i korzystania z będących w dyspozycji Ośrodka obiektów i urządzeń oraz rozwijania w ten sposób sportu i rekreacji na terenie gminy.

            Miejski Ośrodek Sportu współdziała ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, szkołami i innymi grupami zorganizowanymi działającymi w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

 

Działający w MOS-ie Klub Fitness pozwala różnym grupom na rozwój tężyzny fizycznej oraz poprawę sylwetki. Zorganizowane głównie z myślą o paniach są zajęcia z aerobiku, step aerobiku oraz ćwiczenia relaksacyjne. Do dyspozycji jest również siłownia fitness i sauna.

Z inicjatywy instruktorów Ośrodka propagowano zdrowy styl życia, realizując kolejny raz Program Aktywności Fizycznej Seniorów 50+;

Dla wzbogacenia życia sportowego mieszkańców gminy Ośrodek organizował i współorganizował wiele imprez rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu.

Z obiektów korzystają zarówno osoby fizyczne, jak i kluby sportowe, stowarzyszenia oraz inne instytucje.

Ośrodek zajmuje się na co dzień eksploatacją sceny mobilnej i namiotu.

Obecna siedziba MOS-u

Skatepark przy MOS-ie

Stadion Miejski

Korty tenisowe MOS-u

Orlik przy MOS-ie