Kolorowe Skórki

Szkolna Liga Szachowa – 3. zjazd

Regulamin
Szkolnej Ligi Szachowej
szkół podstawowych w szachach szybkich
2019/2020

I ORGANIZATOR
1. Miejski Ośrodek Sportu w Żninie
2. Urząd Miejski w Żninie
3. Starostwo Powiatowe
4. ŻTMS Baszta Żnin

II CEL ROZGRYWEK
1. Popularyzacja szachów wśród uczniów szkół podstawowych.

III TERMIN I MIEJSCE
1. Szkolna Liga Szachowa szkół podstawowych rozegrana zostanie podczas trzech zjazdów turniejowych.
2. Pierwszy zjazd odbędzie się 15 listopada 2019 roku o godzinie 9:30 w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie ul. Gnieźnieńska.7. Termin kolejnych zjazdów zostanie ustalony z opiekunami drużyn i zostanie podany w osobnym komunikacie.

IV SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
1. Zawody rozegrane zostaną systemem kołowym mecz i rewanż w dwóch grupach turniejowych :
• grupa A – klasy V – VIII
• grupa B – klasy I – IV
2. Tempo gry wynosi 15 minut dla każdego zawodnika na partię.

V SKŁAD DRUŻYNY
1. Każda drużyna musi składać się z czterech osób.
2. Na szachownicy nr 4 grają dziewczynki.
3. Dopuszczalne jest zgłoszenie jednego zawodnika rezerwowego.
4. Zgłoszenie powinno zawierać (według kolejności szachownic):
• imię i nazwisko,
• datę urodzenia,
• kategorię szachową,
• ranking.

VI ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia należy nadesłać na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2019.
2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwie drużyny w danej grupie turniejowej.
3. Dane do korespondencji:

Miejski Ośrodek Sportu
ul. Gnieźnieńska 7
88-400 Żnin

Telefon: 0-52 30 20 705
Fax: 0-52 30 20 118

E-mail: [email protected], [email protected]

VII RODO
1. Zgłoszeni do Szkolnej Ligi Szachowej zawodnicy i opiekunowie wyrażają zgodę na publikowanie w prasie i na stronach internetowych własnego imienia i nazwiska podanego na druku zgłoszeniowym oraz wizerunku na zdjęciach wykonanych podczas trwania rozgrywek jak i wręczania nagród.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do uzyskania prawa gry w lidze.

VIII SĘDZIOWANIE I OCENA WYNIKÓW
1. Sędzią głównym zawodów będzie Piotr Konieczyński.
2. O kolejności miejsc w turnieju decyduje suma uzyskanych punktów meczowych, przyznawanych w następujący sposób:
• 2 punkty za zwycięstwo
• 1 punkt za remis
• 0 punktów za porażkę.
3. Przy równej ilości zdobytych punktów meczowych decyduje w kolejności:
• liczba małych punktów,
• wynik na I szachownicy,
• wyniki na kolejnych szachownicach.

IX NAGRODY
1. Trzy pierwsze drużyny nagrodzone zostaną pucharami, medalami oraz nagrodami rzeczowymi.
2. Organizatorzy gwarantują także nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników na poszczególnych szachownicach.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

Data

13 mar 2020
Zakończone!

Czas

09:00 - 15:00

Lokalizacja

Stadion Miejski w Żninie
Gnieźnieńska 7

Organizator

MOS Żnin
Strona WWW
https://mos.gminaznin.pl
Kod QR

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.