Kort tenisowy

Kort zlokalizowany jest przy ul. Szkolnej, na skraju parku nad Jeziorem Żnińskim Małym. Posiada on bardzo dobrze utrzymaną nawierzchnię ceglaną, o którą przez cały sezon dbają doświadczeni i wykwalifikowani konserwatorzy.
Na obiekcie, który od wczesnej wiosny do końca października jest przygotowywany z największą starannością, corocznie odbywa się kilka turniejów. Są to Mistrzostwa Żnina Juniorów oraz Otwarte Mistrzostwa Żnina w grze deblowej.
Z kortu korzystają ponadto żnińskie szkoły oraz szkółki tenisa ziemnego.
Godzina gry na korcie kosztuje 16 zł, obowiązuje wcześniejsza osobista lub telefoniczna rezerwacja!

Regulamin korzystania z kortu tenisowego
przy ul. Szkolnej
w okresie pandemii koronawirusa COVID-19
od dnia 4 maja 2020 r. do odwołania

Każda osoba korzystająca kortu tenisowego zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 1. Administratorem kortu tenisowego jest Miejski Ośrodek Sportu w Żninie.
 2. kort tenisowy będzie udostępniany w godzinach:
  • od poniedziałku do piątku: 8:00 – 20:30
  • sobota, niedziela: 8:00 – 19:30
 3. Z kortu korzystać mogą maksymalnie 4 osoby. Do grupy 4 osób nie wlicza się trenera i pracowników MOS.
 4. Korzystanie z kortu wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr 52 30 20 705. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę. Rezerwacja zostaje anulowana jeśli grupa nie potwierdzi obecności na miejscu w wyznaczonym czasie.
 5. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu administrator nie odpowiada.
 6. Warunkiem korzystania z kortu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 7. Korzystający z obiektu mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego.
 8. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:
  • korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji,
  • zaleca się grę bez zamiany stron,
  • na terenie obiektu obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu dotarcia do kortu docelowego, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu należy ponownie nałożyć maseczkę
 10. Użytkownicy korzystają z kortu na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.
 11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności poleceń pracowników MOS.
 12. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią COVID 19 administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.
 13. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.