Obsługa Punktu Informacji Turystyki Wodnej

 

Wymagania:

-Wykształcenie: min. średnie. Preferowane osoby z kwalifikacjami z zakresu marketingu, reklamy, dziennikarstwa, turystyki

– umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),

– umiejętność redagowania tekstów i obsługi strony internetowej

 

Mile widziane:

– uprawnienia stermotorzysty,

– Prawo jazdy kat. B

– doświadczenie w branży turystycznej i/lub promocji

– uprawnianie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

– uprawnienia ratownika wodnego

– znajomość języka angielskiego

 

ZADANIA:

– obsługiwanie turystów krajowych i zagranicznych w zakresie udostępniania oferty turystyki wodnej (szlaki wodne, kursy statku turystycznego, wycieczki itp.), w tym udostępnienie materiałów promocyjnych, map, przewodników publikacji itp.

– poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku (spływy kajakowe, rejsy statkiem),

– promocja gminy i regionu, m. in. przez udział w targach turystycznych,

– rozpowszechnianie informacji dotyczącej szkoleń i kursów związanych ze sportem wodnym na terenie Żnina,

– współpraca z mediami i branżą turystyczną,

– prowadzenie danych statystycznych

– aktywna współpraca z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami, instytucjami w zakresie promowania i rozwoju turystyki wodnej regionu,

– wydawanie własnych materiałów promocyjnych i informacyjnych,

– pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań ukierunkowanych na rozwój turystyki wodnej,

– wystawianie faktur sprzedaży,

– sporządzanie raportów kasowych,

– obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego,

– utrzymanie porządku pomostów i promenady,

– obsługa plaży,

– przygotowanie kortu do prawidłowej eksploatacji,

– obsługa klientów kortu tenisowego,

– konserwacja siłowni zewnętrznej,

– drobne naprawy,

– obsługa pozostałych obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu.

 

Wymagane dokumenty:

– Curriculum Vitae

– Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia i inne,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Wymagane dokumenty można składać w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie ul. Gnieźnieńska 7,   88  –  400 Żnin w sekretariacie lub przesyłać pocztą na adres Ośrodka j.w.

 

Termin składania dokumentów: 21.05.2021 roku

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3020705