Obsługa Wypożyczalni

Wymagania:

-Wykształcenie min. zawodowe,

-Umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym

 

Mile widziane:

– uprawnienia stermotorzysty,

– uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

– uprawnienia ratownika wodnego

– umiejętność obsługi kasy fiskalnej

 

ZADANIA:

– obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego

– wydawanie i przyjmowanie sprzętu,

– wystawianie faktur sprzedaży,

– sporządzanie raportów kasowych,

– przeglądy sprzętu oraz drobne naprawy,

– dbałość o estetykę powierzonego sprzętu

– bieżąca obsługa klienta

– dbanie o ład i porządek w obiekcie i wokół obiektu,

– utrzymanie porządku pomostów i promenady

– obsługa plaży,

– przygotowanie kortu do prawidłowej eksploatacji,

– obsługa klientów kortu tenisowego

– konserwacja siłowni zewnętrznej

– drobne naprawy

– obsługa pozostałych obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu

 

Wymagane dokumenty:

– Curriculum Vitae

– Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia i inne,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

 

Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

Wymagane dokumenty można składać w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie ul. Gnieźnieńska 7,   88  –  400 Żnin w sekretariacie lub przesyłać pocztą na adres Ośrodka j.w.

 

Termin składania dokumentów: 21.05.2021 roku

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3020705