Od dziś więcej osób na boiskach!

W związku z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów przedstawiamy zaktualizowany i dostosowany do nowych ograniczeń Regulamin Stadionu Miejskiego w Żninie, który obowiązuje od 18 maja br.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym tekstem i ścisłe stosowanie się do jego zaleceń. Z dniem dzisiejszym umożliwione jest przebywanie większej liczby osób na obiektach, ale nadal obowiązuje zakaz wjazdu pojazdami na parking Stadionu Miejskiego (nie dotyczy rowerów) oraz zasiadania na trybunach. Pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie stadionu, z którego zwolnione są jedynie osoby odbywające ćwiczenia na boiskach, skate parku i siłowni zewnętrznej.

Regulamin korzystania
ze Stadionu Miejskiego
im. Michała Joachimowskiego  w Żninie
w okresie pandemii koronawirusa COVID-19
od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania

 1. Każda osoba korzystająca ze Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie  obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Administratorem Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego  w Żninie jest Miejski Ośrodek Sportu w Żninie.
 3. Stadion Miejski w Żninie – boisko treningowe, boisko główne z bieżnią, boisko  Orlik oraz boisko do siatkówki, skate parki i siłownia zewnętrzna będą udostępniane w godzinach:
  • od poniedziałku do piątku: 8:00 – 21:30
  • soboty i niedziele: 8:00 – 19:00
 4. Z trawiastych boisk piłkarskich (głównego i bocznego) korzystać mogą wyłącznie zorganizowane grupy szkoleniowe – maksymalnie 22 osoby na boisku oraz 4 trenerów. Do grupy szkoleniowej nie wlicza się pracowników MOS.
 5. Dla celów treningowych klubów dopuszcza się podział boiska na dwie części, z zachowaniem strefy buforowej o szerokości 5 m, przy czym na każdej połowie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 16 osób i 3 trenerów. Do grupy szkoleniowej nie wlicza się pracowników MOS.
 6. Z bieżni lekkoatletycznej korzystać mogą wyłącznie grupy zorganizowane – maksymalnie 22 osoby na bieżni. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z bieżni tylko pod opieką osoby dorosłej, która wliczana jest do grupy. Do grupy 22 osób nie wlicza się trenerów (dla grup szkoleniowych) i pracowników MOS. Bieżnia lekkoatletyczna jest integralną częścią trawiastego boiska piłkarskiego głównego.
 7. Indywidualnie z bieżni lekkoatletycznej korzystać może jednorazowo 6 osób, nie licząc pracowników MOS.
 8. Z jednego boiska kompleksu Orlik korzystać mogą wyłącznie grupy zorganizowane liczące maksymalnie 14 osób plus trener (osoba prowadząca zajęcia).
 9. Na jednym boisku do siatkówki plażowej, skate parku i siłowni zewnętrznej jednorazowo przebywać może grupa zorganizowana licząca maksymalnie 6 osób plus trener (osoba prowadząca zajęcia).
 10. Korzystanie z obiektów Stadionu Miejskiego w Żninie wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem 52 30 20 705. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę. Rezerwacja zostaje anulowana jeśli grupa nie potwierdzi obecności na miejscu w wyznaczonym czasie. Czas każdej rezerwacji jest automatycznie skrócony o 15 minut – na potrzeby zejścia grupy z boiska i zachowania należytej przerwy pomiędzy grupami.
 11. Osoby przebywające na obiektach mogą korzystać z jednego węzła sanitarnego WC, który znajduje się w kompleksie boisk Orlik w Żninie. Obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców.
 12. Za rzeczy pozostawione na terenie Stadionu Miejskiego w Żninie  administrator nie odpowiada.
 13. Warunkiem korzystania ze Stadionu Miejskiego w Żninie jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 14. Korzystający z obiektu mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego.
 15. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny.
 16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:
  • korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji;
  • podczas korzystania z boisk i pozostałej części obiektu obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry;
  • na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa – nie dotyczy osób przebywających na płytach boisk i bieżni.
 1. Parking na terenie Stadionu Miejskiego pozostaje wyłączony dla klientów.
 2. Użytkownicy korzystają ze Stadionu Miejskiego  w Żninie na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.
 3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do poleceń pracowników MOS.
 4. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.
 5. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu
w Żninie