Ratownik wodny

Miejski Ośrodek Sportu w Żninie poszukuje ratowników Wodnych do obsługi kąpieliska „Plaża Miejska” w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 roku.

Oferty wraz z proponowanym wynagrodzeniem prosimy składać drogą mailową na adres: [email protected]

 

Wymagane dokumenty:

– Curriculum Vitae,

– dokument potwierdzający ukończenie szkolenia ratowników wodnych,

– dokument (dokumenty), potwierdzający posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika KPP,

– potwierdzenie zatrudnienia, pełnienia stażu lub członkostwa w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego,

– aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę w charakterze ratownika wodnego.