Szachowy Puchar Lata

Szachowy Puchar Lata to jedne z najstarszych i organizowane do dzisiaj rozgrywki Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie. Uczestniczą w nich głównie zawodnicy z województwa kujawsko-pomorskiego.