Zapraszamy do siłowni i sauny

Od soboty 6 czerwca br. dla korzystających z usług naszego Ośrodka udostępnione zostały siłownia i sauna. Obowiązuje reżim sanitarny, prosimy zatem przed przybyciem zapoznać się z poniższymi regulaminami.

Regulamin korzystania z siłowni Stadionu Miejskiego
im. Michała Joachimowskiego w Żninie
w okresie pandemii wirusa COVID-19 od dnia 6 czerwca 2020 r. do odwołania

Każda osoba korzystająca z siłowni Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 1. Administratorem siłowni Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie jest Miejski Ośrodek Sportu w Żninie.
 2. Siłownia Stadionu Miejskiego w Żninie będzie udostępniana w godzinach:
  • od poniedziałku do piątku: 7:30 – 21:30
  • sobota, niedziela: 8:30 – 18:30
 3. Przerwa w korzystaniu siłowni, wykorzystywana na dezynfekcję pomieszczenia, ma miejsce codziennie w godzinach 14:00 – 14:30.
 4. Z siłowni jednorazowo może korzystać maksymalnie 6 osób. Do ćwiczących nie wlicza się trenera i pracowników MOS.
 5. Wejście na siłownię wymaga dezynfekcji rąk i zmierzenia temperatury przy recepcji przed podbiciem karnetu bądź wykupieniem jednorazowej wejściówki.
 6. Maksymalny czas ćwiczeń wynosi 75 minut, wliczając przebranie się w szatni.
 7. Za rzeczy pozostawione w szatni siłowni Stadionu Miejskiego w Żninie administrator nie odpowiada.
 8. Warunkiem korzystania z siłowni Stadionu Miejskiego w Żninie jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:
  • każdy korzystający ma obowiązek posiadać własny ręcznik,
  • korzystający z siłowni zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji,
  • korzystający z siłowni zobowiązani są do dezynfekcji przyrządu do ćwiczeń natychmiast po zejściu z nich,
  • podczas korzystania z siłowni obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między ćwiczącymi – minimum 1,5 metra,
  • w budynku Stadionu Miejskiego obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa – nie dotyczy osób ćwiczących na siłowni,
  • obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych w pomieszczeniu siłowni, nie dotyczy on szatni.
 10. Parking na terenie Stadionu pozostaje wyłączony dla klientów.
 11. Użytkownicy korzystają ze stadionu Miejskiego w Żninie na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.
 12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do poleceń pracowników MOS.
 13. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.
 14. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.

Regulamin korzystania z sauny Stadionu Miejskiego
im. Michała Joachimowskiego w Żninie
w okresie pandemii wirusa COVID-19 od dnia 6 czerwca 2020 r. do odwołania

Każda osoba korzystająca z sauny Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 1. Administratorem sauny Stadionu Miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie jest Miejski Ośrodek Sportu w Żninie.
 2. Sauna Stadionu Miejskiego w Żninie będzie udostępniana w godzinach:
  • od poniedziałku do piątku: 7:30 – 21:30
  • sobota, niedziela: 8:30 – 18:30
 3. Wejście na saunę wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem 52 30 20 705, minimalna przerwa między rezerwacjami wynosi 2 godziny.
 4. Przed wejściem na saunę wymagana jest dezynfekcja rąk i zmierzenie temperatury ciała przy recepcji przed wykupieniem wejściówki.
 5. Z sauny jednorazowo mogą korzystać maksymalnie 4 osoby.
 6. Maksymalny czas seansu wynosi 60 minut, wliczając przebranie się w szatni.
 7. Za rzeczy pozostawione w szatni sauny Stadionu Miejskiego w Żninie administrator nie odpowiada.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:
  • każdy korzystający ma obowiązek posiadać własny ręcznik,
  • korzystający z sauny zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji,
  • obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych w pomieszczeniu sauny, nie dotyczy on szatni.
 9. Parking na terenie Stadionu pozostaje wyłączony dla klientów.
 10. Użytkownicy korzystają z sauny Stadionu Miejskiego w Żninie na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.
 11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do poleceń pracowników MOS.
 12. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.
 13. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.